Mens en maatschappij; de reis naar nul

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn diep verankerd in onze organisatiecultuur. Mens & Maatschappij zijn de spil en komen samen onder de noemer NuLA. ESFM neemt een duidelijke verantwoordelijkheid binnen het aanbod facilitaire diensten.

NuLA - Meer goed doen voor de wereld

NuLA betekent nul en is de reis die we maken naar een neutrale of positieve impact. De nadruk ligt op de letter ‘U’ waarbij we ieder individu aansporen om vanaf nu met zorg om te gaan met het milieu en duurzame ontwikkelingen te steunen. Door het inzetten van data & innovatie enthousiasmeren we onze klanten en hun gasten om samen met ons de NuLA reis te maken.  

De reis naar nul is in volle gang. Onze zero waste en zero footprint aanpak is het meest ambitieus binnen ons segment: in 2030 een klimaatpositieve dienstverlening. We splitsen dit in drie pijlers; Mens & Maatschappij, Milieu en Gezondheid & Welzijn.  

Meer over NuLA

Mens & maatschappij

Samen naar klimaatpositief. Wij zijn begonnen aan de reis naar nul. Onze zero waste en zero footprint aanpak is het meest ambitieuze model voor facilitaire dienstverlening ter wereld op het gebied van duurzaamheid en het verhogen van de medewerkerstevredenheid.

Meer over mens & maatschappij

Milieu

Voor de toekomstige generaties is het essentieel dat we met zorg om gaan met de planeet. Door een zorgvuldige inzet van facilitaire producten dragen we bij aan het behoud van ons milieu en richten we ons op de lange termijn effecten.

Meer over milieu

Gezondheid & welzijn

Als facility experts ligt onze verantwoordelijkheid bij een aangename werkomgeving om het geluk en de vitaliteit van de werknemers te verhogen. Daarom willen we een omgeving creëren die gezondheid en welzijn van mensen substantieel verbetert. 

Meer over gezondheid & welzijn